Гід з держпослуг для військовозобов’язаних та призовників

https://thedigital.gov.ua/news/poslugi-dlya-viyskovozobovyazanikh-ta-prizovnikiv-na-gidi