Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парка, скверів та додержання тиші в громадських місцях смт.Вишково

Правила

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і

 прибирання вуличних, дворових територій, парка, скверів

 та додержання тиші в громадських місцях смт.Вишково.

 1. Загальні положення.

1.1. Правила благоустрою забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парка, скверів  та додержання тиші в громадських місцях смт.Вишково. (далі – Правила) встановлюються з метою дотримання конституційних прав і свобод громадян, зокрема права на відпочинок та чисте навколишнє середовище, державних і громадських інтересів і спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, є єдиними та обов’язковими для виконання норм і вимог в сфері благоустрою, визначають порядок прибирання та утримання  територій, в тому числі і прилеглих до меж будівель, споруд та огорож, а також внутрішніх виробничих територій, для всіх юридичних і фізичних осіб, користувачів або власників земельних ділянок, забудовників, власників та орендаторів приміщень, споруд, будівель, розташованих на території смт.Вишково, незалежно від форм власності, відомчої приналежності та громадянства.

1.2. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, “Про автомобільний транспорт”, “Про дорожній рух”, іншого чинного законодавства України.

1.3. Правила містять загальнообов’язкові на території населеного пункту норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно нормам чинного законодавства України.

1.4 Об’єкти благоустрою смт.Вишково використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил,  правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.5. Учасниками правовідносин відповідно до Правил є відповідальні посадові особи, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за дотриманням цих Правил.

1.6. Організацію благоустрою населеного пункту забезпечують виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій його території .

1.7. Повноваження Вишківської селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.

1.8. Вишківська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.9. Основні терміни, що використовуються в Правилах та їх  значення:

– автомобільна дорога – частина територій в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху;

– балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа (комунальне підприємство), яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

– балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична чи фізична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

– благоустрій населеного пункту – комплекс робіт з інженерного захисту, поновлення та відновлення дорожнього покриття, засобів організації та регулювання дорожнього руху, забезпечення комфортних та безпечних умов пересування транспорту та пішоходів, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

– відповідальні посадові особи – посадові особи суб’єктів господарювання;

– відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення;

– відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, рідина із вигрібних ям, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

– відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки;

– вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

– газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей;

– дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів;

– елементи благоустрою:

 • покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;
 • зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;
 • будинки та споруди, їх фасади;
 • будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
 • будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;
 • комплекси та об’єкти монументального мистецтва;
 • спортивні споруди;
 • обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;
 • обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;
 • технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;
 • засоби та обладнання зовнішньої реклами;
 • ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;
 • малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;
 • малі архітектурні форми некомерційного призначення;
 • шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;
 • урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;
 • садові лави;
 • громадські вбиральні;
 • інші елементи благоустрою населеного пункту;

– закріплена територія – територія, яка закріплена місцевою радою за певним суб’єктом відносин у сфері благоустрою;

– заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

– зелені насадження – деревна, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність природного та штучного походження на визначеній території населеного пункту;

– зелені насадження загального користування – зелені насадження, які розташовані на території парків  та скверів ;

– зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші;

– зелене будівництво – комплекс робіт щодо створення нових зелених насаджень і реконструкції наявних;

– квітник – ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, або багаторічними квітковими рослинами;

– користувачі земельних ділянок – фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову або короткострокову оренду, або користування ними;

– кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;

– користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” селищних вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах;

– мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.);

– мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту;

– місцева рада  – орган місцевого самоврядування даного населеного пункту ,який затверджує своїм рішенням ці правила

– санітарне очищення – комплекс заходів, які забезпечують належний санітарний стан території селища у відповідності до вимог чинного законодавства;

– механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів;

– міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости підрозділяються на: малі – довжиною до 25 м, середні – довжиною до 100 м, великі – довжиною більше ніж 100 м, позакласові – довжиною більше ніж 500 м.

-набережна – озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль уздовж берега річки або водоймища;

– об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій селища, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій об’єктів промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших, прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій, території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору, території санітарно-захисних зон, інші території в межах селища Вишково;

– парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення;

– прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку;

– прилегла територія – територія, яка межує з територією суб’єкта господарювання на відстані 15 м ( по периметру) від огорожі, споруди або обмежена краєм проїзної частини вулиці чи дороги включаючи прибордюрну частину;

– проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;

– рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою селища, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо;

– реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів;

– ремонт будинків та споруд:

 • поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;
 • капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників;

– ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів;

– спортивні споруди – окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту;

– спеціалізовані підприємства – підприємства, функціональним призначенням яких є виконання окремих робіт;

– суб’єкти у сфері благоустрою селища Вишкова – органи державної влади та місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення, юридичні особи (їх філії, представництва, відділення, в тому числі відокремлені територіально), фізичні особи-підприємці, а також громадяни;

– суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності,

– територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення сміття та відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою, прилеглої території (згідно даних правил благоустрою) та закріпленої комунальним підприємством згідно санітарного паспорту (до середини проїжджої частини внутрішньодворових проїздів та до початку проїжджої частини вулиць селища, включаючи тротуар, зелену зону та бордюрне огородження) території;

– територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

територія суб’єкта господарювання – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в оренду фізичним чи юридичним особам,

– тимчасові об’єкти для обслуговування населення – кіоски, павільйони, відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених на строк до 5 років;

– утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до Генерального плану селища, іншої населений пунктбудівної документації, місцевих Правил забудови та цих Правил в цілому, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

 

2.Повноваження органів місцевого самоврядування та державних органів контролю по виконанню даних Правил.

2.1. Виконавчим комітетом місцевої ради затверджуються норми накопичення твердих побутових відходів для житлових будинків, установ, закладів та підприємств громадського призначення.

2.2. На виконавчий комітет місцевої ради покладається:

– затвердження переліку вулиць, площ і проїздів, які підлягають механізованому прибиранню від снігу , а також черговість їх прибирання в   зимовий період року;

– встановлення переліку місцевих територій населеного пункту, які підлягають прибиранню силами суб’єктів господарювання;

– контроль за станом експлуатації та утримання зелених насаджень незалежно від форм власності в тому числі , обстеження зелених насаджень та вжиття заходів для покращення їх стану та якості прибирання та перевірка правомірності знесення зелених насаджень

– при прийомці в експлуатацію будівель та споруд  встановлення   власникам зон прибирання прилеглої  території в розмірах, що перевищують встановлені цими Правилами.

2.3. Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій населеного пункту , а також місць громадського користування, згідно з основами законодавства України також може здійснюватися органами поліції, санепідемстанції, державним управлінням екології та уповноважених місцевою радою осіб по інспектуванню стану  благоустрою.

2.4. Інспектор (працівник поліції)  або уповноважена особа зобов’язані:

– здійснювати постійний контроль за санітарним станом території закріпленої території;

– виявляти осіб, які порушують санітарний стан території та правила благоустрою та в установленому порядку оформляти на них матеріали  для усунення  порушень , а при не усуненні порушень  притягати винних до відповідальності  у відповідності  до   чинного законодавства .

 1. Обов’язки суб’єктів господарювання та громадян по благоустрою населеного пункту.

Відповідальні посадові особи та громадяни зобов’язані:

3.1. Благоустрій вулиць, бульварів, площ, парків та інших  територій здійснювати на основі плану благоустрою, який передбачає весь комплекс робіт, що впливає на художню виразність , не обмежує і не перешкоджає прибиранню територій сучасним механізованим способом.

3.2. Будівництво і встановлення кіосків, павільйонів, лотків, огорож, парканів, палаток різного призначення та інше проводити на підставі розроблених проектів та дозволу, виданого відповідними виконавчими органами місцевої  ради в установленому порядку.

3.3. Забезпечувати технічну справність і безпечність шляхів, тротуарів та інших твердих покрить, тимчасових споруд, а також малих форм архітектури, в тому числі торгово-побутових кіосків, павільйонів на зупинках автотранспорту, шляхових знаків, скульптур, обладнання дитячих ігрових та спортивних площадок, розміщених на територіях домоволодінь, парку, скверах та вуличних територіях. Малі архітектурні форми повинні утримуватись в задовільному стані, фарбуватися не рідше одного разу на рік.

3.4. Планомірно підвищувати декоративні якості  озеленювальних насаджень, доводячи їх до садово-паркового рівня, шляхом ландшафтної реконструкції. Проводити своєчасний знос аварійних та фаутних зелених насаджень у встановленому законодавством порядку.

3.5. Підтримувати  в  порядку бордюри та покриття пішохідних доріжок на всій території населеного пункту;

3.6.  Регулярно проводити стрижку газонів та трав’яного покриву   в літній період.

3.7. Утримувати фасади будинків, споруд та огорожу в належному технічному стані. Забезпечити наявність таблички з номером на кожному будинку.

3.8. Не допускати фарбування скульптурних зображень, пам’ятників, монументів без узгодження з Вишківською селищною радою.

3.9. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки на обладнаних або пристосованих для цього транспортних засобів, не допускати забруднення територій населених пунктів.

3.10. Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

3.11. Забезпечувати в районах зелених насаджень охоронну зону повітряних ліній електропередач та підземних інженерних  мереж.

3.12. Облаштовувати по можливості громадські місця газонами та квітниками.

3.13. При проведенні будівельних робіт в місцях загального користування, встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити із зазначенням виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номер телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

3.14. Не допускати самовільного прокладання телефонних ліній та ліній кабельного телебачення, інтернету без дозволу відповідних органів місцевої ради.

3.15. Утримувати в задовільному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

3.16. При наявності виносної торгівлі  встановлювати в місцях торгівлі  туалети та проводити їх  своєчасне обслуговування.

3.17. Підтримувати санітарний стан вулиць, площ, парків, прибудинкових територій, місць масового відпочинку та інших територій на рівні встановлених правил, вимог, приділяючи особливу увагу санітарно-побутовим спорудам.

 1. Порядок утримання і прибирання вуличних, дворових територій, та місць загального користування населеного пункту.

Система прибирання та утримання території населеного пункту  передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території населеного пункту) і включає в себе організацію утримання та прибирання територій місць загального користування ( вулиць, тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів , дворових територій,  та інших територій загального користування).

4.1. Прибирання (як механізоване та ручне) місць загального користування, а саме проїжджої частини вулиць, тротуарів, парків , скверів, зупинок громадського транспорту, – здійснюється спеціалізованими структурами за якими визначений такий вид діяльності в даному населеному пункті.

4.2Громадяни та суб’єкти господарювання – підприємства, організації, установи, заклади, фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність:

4.2.1. Прибирають прилеглу та закріплену за ними територію самостійно;

4.2.2. Проводять регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменю;

4.2.3. Забезпечують вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або селищне сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

4.2.4. Здійснюють регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

4.2.5. Вивезення сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, здійснювати один раз на день, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж один раз на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж одного разу на тиждень;

4.2.6. Утримують приміщення громадських туалетів, вигрібних ям приватних домоволодінь у належному санітарному та технічному стані;

4.2.7.   Встановлюють на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищують та забезпечують вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими  підприємствами;

4.2.8. Очищують опори ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

4.2.9. Контролюють  стан водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні повідомляють про це балансоутримувача або організацію, яка їх експлуатує. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

4.2.10. Регулярно знищують  бур’яни, скошують траву заввишки більше 10 см, видаляють сухостійних дерева та чагарники,  сухе та поламане гілля та забезпечують їх вивезення;

4.2.11. Проводять заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

4.2.12. Проводять заходи по боротьбі з гризунами, синантропними комахами та безпритульними тваринами;

4.2.13. Проводять  у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

4.2.14. Забезпечують не пошкодження елементів благоустрою селища, розташованих на прилеглих територіях;

4.2.15. Утримують в належному стані фасади будівель, огорож та інших споруд;

4.2.16. Відновлюють благоустрій території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

4.3. При наявності розриву між будівлями або земельними ділянками, якщо межа між ними не визначена місцевою  радою та актом землекористування, то межею являється середина розриву.

4.4. Всі торгівельні, орендні підприємства та організації незалежно від форм власності та відомчої належності, які розміщені в багатоквартирних житлових будинках та на територіях домоволодінь, а також кіоски, майстерні, лотки і інші повинні мати погоджені з райсанепідемстанцією та житлово-експлуатаційною дільницею схеми прилеглих територій, прибирання яких здійснюється працівниками цих підприємств чи організацій.

4.5. Прибирання відведеної та прийнятою будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію.

4.6. Прибирання платних стоянок автотранспорту та площадок, відведених під стоянку таксі,  здійснюється їх власниками.

4.7. Прибирання  територій в районах приватної забудови здійснюється їх власниками в межах домоволодінь, включаючи кювети, до проїжджої частини вулиці.

4.8. Прибирання  територій загального користування та вивіз сміття здійснюється  комунальною службою по встановленому графіку. Вважати загальним санітарним днем прибирання населеного пункту – четвер.

4.9. Спеціалізоване комунальне підприємство (у разі створення) встановлює урни на тротуарах, площах, зупинках громадського транспорту, в парках, скверах та інших громадських місцях.

4.10. Суб’єкти господарювання інших форм власності зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття.

4.11. Відповідальні посадові особи суб’єктів господарювання, фізичні особи що займаються підприємницькою діяльністю, громадяни зобов’язані укладати договори з спеціалізованими організаціями на вивіз та знешкодження відходів та сміття.

4.12. Прибирання вулиць і тротуарів, площ в період снігопаду проводиться місцевою  комунальною  службою (у разі створення). У випадку сильних снігопадів прибирання здійснюється у відповідності з спеціальними рішеннями виконавчого комітету  місцевої ради, визначаючи режим прибирання територій  і участь організацій і підприємств населеного пункту.

Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і   має включати:

1) підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг тимчасово укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїзну частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори і на внутрішньо квартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках дощоприймальних колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або селищне сміттєзвалище, інші місця, визначені виконкомом;

3) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, або піщано-соляною сумішшю. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

4) очищання  дахів, водостічних труб, карнизів від льоду із забезпеченням заходів безпеки (встановлення огорож на тротуарах і негайним прибиранням скинутого снігу та льоду).

 1. Очистка домоволодінь.

5.1. Відходи та сміття вивозиться спеціалізованим підприємством з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, спеціально обладнаним транспортом.

5.2.  Всі об’єднання громадян, підприємства, організації, установи незалежно від форми власності, інші юридичні особи, їх філії, представництва, відділення, фізичні особи-підприємці зобов’язані щорічно, за два місяця до кінця календарного року, укладати договори з спеціалізованим підприємством на приймання вивезення та знешкодження побутових відходів на наступний рік.

5.3. Графіки руху спецавтотранспорту по збору побутових відходів розробляються спеціалізованим підприємством та погоджуються з місцевою санітарно-епідеміологічною службою, власниками будинків, та вуличними комітетами.

5.4. Прибирання майданчиків, на яких розміщені контейнери, сміттєзбірники і прилеглі до них території, місця збору побутового сміття у спецтранспорт здійснюють житлово-експлуатаційна служба (у разі створення такої служби).

В районах приватної забудови місця збору побутового сміття у спецтранспорт обирає водій спецтранспорту.

За належний технічний стан сміттєзбірників (контейнерів) несе відповідальність їх власник.

5.5. Вивіз рідких нечистот із дворових туалетів та вигрібних ям домоволодінь незалежно від їх форм власності та відомчої належності здійснюється спеціалізованим транспортом.

5.6. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, дворових туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

5.7. Дворові та громадські туалети повинні утримуватися їх власниками в постійній чистоті і справності та регулярно дезінфікуватись. При наявності внутрішніх туалетів з водозливом, облаштовуються локальні  очисні споруди зливних стоків.

5.8. При виконанні в будинках ремонтних робіт будівельне сміття вивозиться на полігон твердих побутових відходів власниками будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт.

5.9. Відповідальні посадові особи житлово-експлуатаційних організацій (у разі їх створення) усіх форм власності та відомства, що мають на балансі житловий фонд, зобов’язані:

– забезпечувати утримування підвалів, горищ, та інших підсобних приміщень закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин та гризунів.

– забезпечувати прибирання підвалів від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на  внутрішньобудинкових мережах.

 1. Утримання території що в літній період використовується для масового відпочинку громадян.

6.1. Суб’єкти господарювання,  які надають торговельні або інші послуги в місцях  масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною питною водою, достатньою кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про надавача послуг. Функціонування вказаних місць напередодні сезону погоджується з районною санепідемстанцією та державною екологічною інспекцією.

6.2. Прибирання території, що використовується в літній період під пляжний відпочинок, здійснюється суб’єктами господарювання, відповідальними за ці території.

6.3.Прибирання території, що використовується в літній період громадянами для відпочинку  біля джерел, струмків на полянах та околицях лісових масивів, берегах річок, тощо проводиться самими  громадянами,  які   організовують собі відпочинок.

 1. Проведення земляних робіт.

7.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться на  територіях населеного пункту (вулицях, провулках, спусках, зелених зонах, площах і розташованих на них дорогах, тротуарах) – суб’єкти господарювання, які безпосередньо проводять роботи, повинні отримати в місцевій раді дозвіл (ордер) на право виконання земляних робіт.

Підставою для отримання дозволу (ордеру) є погодження графіку виконання робіт та договір з спеціалізованими підприємствами на відновлення дорожнього (асфальтного ) покриття та зелених зон.

7.2. Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж в смт. Вишково  виконується у відповідності до проектів, погоджених з усіма зацікавленими службами  згідно відповідного рішення виконавчого комітету місцевої ради.

7.3. При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту та/або дорожнього покриття, суб’єкти господарювання забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером та несуть за це відповідальність.

7.4. У всіх випадках під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені безпечні та безперебійні умови для руху транспорту та пішоходів , а саме:

 • виставлятись попереджувальні знаки;
 • встановлюватись пішохідні містки та огорожа стандартного зразка;
 • при необхідності встановлюватись нові тимчасові маршрути руху транспорту та пішоходів.

7.5. Відповідальність за організацію безпеки руху транспорту і пішоходів у місцях виконання робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера залишається за виконавцем робіт.

7.6. Відновлення асфальтового покриття проїжджої частини дороги , місць розкопок та зелених зон можуть здійснюватися тільки спеціалізованими організаціями, які забезпечують необхідну якість відновлювальних робіт, за рахунок суб’єкта, на замовлення якого виконуються ці роботи.

7.7. При виконанні робіт забороняється:

 • засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотки, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуарів та прилеглих кюветів;
 • псувати існуючі споруди, зелені насадження, елементи благоустрою, засоби регулювання дорожнього руху;
 • відкачувати воду із колодязів, траншей, котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;
 • залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарів, газонів землю та будівельне сміття після закінчення робіт;
 • займати площу для складування матеріалів, огородження території для проведення робіт більшу, ніж необхідно для даних робіт;

– захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

 8.Утримання та охорона зелених насаджень.

8.1. Охорона зелених насаджень населеного пункту включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання з врахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень смт. Вишково є громадським обов’язком кожного жителя. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, парку, садів, скверів, та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережно ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та нівеченню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень , в боротьбі з порушниками цих Правил.

Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень населеного пункту покладається на виконавчий комітет  .

8.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

– щодо насаджень, які відносяться до комунальної власності,  на спеціалізовані комунальні підприємства (у разі створення такого підприємства), до інших форм власності – на землевласників і землекористувачів;

– на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, – на власників (орендарів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників, будівель служби побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані на цій території;

– на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня початку робіт – на керівників організацій, котрим відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

– на пустирях, берегах водоймищ, річок – на керівників прилеглих підприємств за рішенням виконавчого комітету місцевої   ради;

– на території приватних садиб і прилеглих ділянок – на їх власників.

8.3. До обов’язків власників і користувачів  зелених насаджень входить:

– забезпечення збереження насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд за ними відповідно до чинного законодавства України та цих Правил;

– забезпечення поливу зелених насаджень та вжиття заходів по розширенню їх площ;

– косіння трави, збирання та вивезення сміття і опалого листя;

– заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених насаджень , а також саджання нових дерев і кущів;

– проведення ефективних заходів щодо запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, сміттям, їх заболочуванню та заростанню бур’янами;

– огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт;

8.4. На спеціалізовані комунальні підприємства (у разі створення такого підприємства)  покладається:

– забезпечення чистоти і порядку, своєчасного догляду за зеленими насадженнями, що знаходяться на їх балансі;

– ремонт і посів газонів, посадка дерев, кущів та квітів, косіння трав, прополювання квітників, обрізування дерев та кущів, обробка проти хвороб та шкідників, підкормка молодих саджанців, викорчовування пнів, вивезення сміття та гілок;

8.5. На території зелених насаджень забороняється:

– зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

– складувати будь-які матеріали;

– влаштовувати звалища сміття, снігу та льоду;

– самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати городи;

– облаштовувати стоянки автомашин, мотоциклів, велосипедів та інших транспортних засобів;

– будь-яке будівництво, у тому числі і павільйонів для торгівлі, розміщення малих архітектурних форм без погодження (рішення) уповноваженого органу місцевої ради;

– використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

– ходити по газонах, влаштовувати катки, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

– випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

– підвішувати на деревах мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

– добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити інші механічні пошкодження;

– знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

– засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

– випасати худобу та птицю, ламати та псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;

– захаращувати газони після пікніків, ловити птахів та тварин;

– відводити ділянки під забудову постійного або тимчасового характеру, вантажно-розвантажувальні роботи.

8.6. Порядок знесення зелених насаджень при будівництві.

Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, фізичним особам видалення зелених насаджень дозволяється при наявності спеціального дозволу на знесення зелених насаджень.

Спеціальний дозвіл на знесення зелених насаджень видається у відповідності до законодавства України.

8.7. За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) підприємства, установи, організацій та фізичні особи зобов’язані відшкодувати вартість їх відновлення до місцевого бюджету.

8.8. За незаконну  і  умисну порубку або пошкодження дерев з винних осіб стягується спричинена шкода та штраф у встановленому чинним законодавством розмірі.

8.9. Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та послуг на територіях скверів, парків проводиться у відповідності до чинного законодавства.

8.10. Особи, винні у викраденні квітів, дерев, кущів, садово-паркового реманенту, обладнання для поливу, фонтанів, малих архітектурних форм, притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.11. Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання всіма керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, фізичними особами а також організаціями та громадянами, що займаються проектуванням, створенням, експлуатацією, ремонтом та утриманням всіх видів зелених насаджень на території населеного пункту .

 9.Утримання тварин.

9.1. Органи місцевої ради зобов’язані:

– ознайомити всіх громадян, які мешкають на її території з правилами утримання тварин;

– вимагати від мешканців, власників тварин, проведення їх реєстрації  та щеплення проти сказу та інших хвороб.

9.2. Громадяни – власники тварин зобов’язані:

9.2.1  реєструвати домашніх тварин у відповідній службі та забезпечити проведення їм щеплення від сказу та інших хвороб;

9.2.2  встановлювати на воротах  приватних будинків , таблички про наявність в дворі собаки, а також сигнальні дзвінки;

9.2.3  не допускати вигул собак в місцях масового відпочинку людей, на подвір’ях дошкільних та загальноосвітніх закладів, дитячих майданчиків;

9.2.4  не  випасати худобу та птицю у не відведених для цього місцях.

9.3. утримання собак підприємствами і організаціями для охоронних цілей дозволяється в спеціально обладнаних для цього приміщеннях або на прив’язі.

10.Встановлення засобів зовнішньої реклами

10.1. Розміщення засобів зовнішньої реклами здійснюється у відповідності з Законом України „Про рекламу”, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, „Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067, та Положенням про розміщення зовнішньої реклами, що затверджено Вишківською селищною радою .

10.2. Забороняється самовільне розміщення рекламної інформації на фасадах будинків, на опорних стовпах вуличного освітлення та інших елементах благоустрою населеного пункту.

10.3. Балансоутримувачі та орендарі об’єктів комунальної власності зобов’язані здійснювати заходи, щодо запобігання самовільного розміщення (без оформлення дозвільної документації згідно діючого законодавства) рекламної інформації на фасадах будинків (стінах, віконних отворах, балконах, архітектурних та інших елементах), та елементах благоустрою , які знаходяться в комунальній власності, та інформувати про виконання виконавчий комітет  місцевої ради.

10.4. Благоустрій території навколо елементів зовнішньої реклами, які розташовані як окремі об’єкти, по периметру в радіусі 1м здійснюють розповсюджувачі (власники) зовнішньої реклами.

 1. Додержання тиші в громадських місцях смт. Вишково.
 2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів зобов’язані:

11.1. Не допускати перевищення рівнів шуму, встановлених санітарними нормами в таких приміщеннях і на таких територіях населеного пункту (захищені об’єкти) впродовж доби:

– житлових будинках і прибудинкових територіях;

– лікувальних закладах , закладах освіти, культури;

– закладах громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

– інших будівлях і спорудах, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

– парку, скверах, зонах відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

11.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

11.3. У нічний час із 22 до 8 години на цих об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів. Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові – цілодобово.

11.4. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих жилих приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБ. Забороняється проводити вказані роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир  та будинків ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово.

11.5. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

– здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

– здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

– попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

– надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

– попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

– проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

– роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

11.6.Громадянам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності забороняється проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням  піротехнічних засобів у межах населеного пункту без погодження уповноваженого органу місцевої ради.

11.7.Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

11.8. Забороняється використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті або шумові ефекти, на відстані ближче 100 метрів від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, інших громадських споруд та житлових будинків.

11.9 При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

11.10. Використання піротехнічних виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.

11.11. Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

 1. Заборона дій підприємств, установ та організацій а також громадян, встановлених даними Правилами.

Підприємствам, організаціям, закладам, установам, незалежно від форм власності, та громадянам забороняється:

12.1. Складувати на вулицях, кюветах та прилеглих територіях будівельні та інші матеріали, розкопувати вулиці, копати ями без встановлення спеціальних знаків, спалювати відходи та сміття на території об’єктів благоустрою.

12.2. Здійснювати паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших невстановлених для цього місцях.

12.3. Забруднювати проїжджу частину вулиць колесами автотранспорту при перевезенні вантажів з забруднених територій (при виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків та поля в дощову пору), мити балкони вільним зливанням та виливом води.

12.4. Без відповідної дозвільної документації проводити на вулицях, площах, подвір’ях роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж. Облаштовувати (будувати) вигрібні ями на землях загального користування.

12.5. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під’їздах, парадних входах до багатоквартирних будинків, кидати з балконів і вікон різні предмети.

12.6. Розклеювати оголошення, афіші на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не призначених для цього місцях.

12.7. Смітити та виливати рідкі відходи на території селищної ради у невстановлених для цього місцях.

12.8. Проїзд у забрудненому одязі в громадському пасажирському транспорті.

12.9. Самовільне (без дозволу) встановлення (монтаж) рекламоносіїв.

12.10. Спалювати сміття, опале листя, побутові, промислові та інші відходи на території підприємств, домоволодінь, парків, скверів, забруднювати їх хімічними та іншими розчинами.

12.11. Топтати  газони, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування.

12.12. В’їжджати автотранспортом, крім транспорту спеціального призначення, до місць масового відпочинку – парків, скверів, заповідних зон. Зони для стоянки автотранспорту, біля місць масового відпочинку людей, визначаються виконавчим комітетом місцевої ради.

12.13. Складувати сміття, відходи на території населеного пункту, обабіч доріг, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку, лісосмугах, зелених насадженнях.

12.14. Скидати в каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти,  сміття, пісок та інше.

12.15. Пересування вулицями населеного пункту (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, підчас снігових заметів.

12.16. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі та інші транспортні засоби на берегах річок, озер та штучних водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, біля криниць та водорозбірних колонок.

12.17. Перекривати вулиці, шляхи до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з органами ДАІ, місцевою радою та відповідними  структурами  транспорту, енергетики і зв’язку.

12.18. Складування на вулицях і газонах населеного пункту будівельних матеріалів, цегли, труб, піску, ґрунту, щебеню, органічних добрив, кормів для худоби, будівельного сміття, палива та інших будівельних і побутових відходів.

12.19. Вирубувати та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових територіях, парках, скверах, у прибережних смугах, місцях відпочинку, на туристичних базах, в лісопарковій зоні.

12.20. Зносити аварійні та сухостійні насадження без дозволу  служби  по контролю за благоустроєм селища.

12.21. Самовільно насаджувати на узбіччі  вулиць дерева та кущі , що можуть заважати дорожньому руху та електричним мережам.

12.22. У прибережних захисних смугах  розорювання земель, садівництво, городництво, зберігання та застосування пестицидів та добрив, будівництво баз відпочинку, дач, гаражів, мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, організація звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів, стоянки автомобілів, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо, будівництво будь-яких споруд.

12.23. Встановлювати на будинкових територіях багатоквартирних будинків без відповідного дозволу гаражі, підсобні споруди (сарайчики ,комірки ,склади та інше ) та самовільно розбивати грядки для вирощування  городини,  встановлюючи  огорожі з підсобних, непридатних для цього матеріалів.

12.24.  Самовільно переобладнувати балкони та проводити добудови в багатоквартирних житлових будинках.

12.25. Засмічувати і захаращувати   території в місцях приватної забудови  в межах своїх домоволодінь їх власниками, включаючи прилеглі території та  кювети, аж до проїжджої частини вулиці, і невчасне їх прибирання;

12.26.  Випасання худоби та птиці у не відведених для цього місцях;

12.27.  Торгування у невстановлених для цього місцях.

 1. Відповідальність за порушення Правил.

13.1. Порушення Правил благоустрою території населеного пункту, а також недотримання цих Правил по забезпеченню чистоти та громадського порядку у населеному пункті тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

13.2. Складання протоколів та накладання адміністративних стягнень за порушення правил благоустрою здійснюється згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

13.3. Застосування адміністративного стягнення за порушення Правил не звільняє винну особу від обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну внаслідок порушення Правил.

13.4. Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

13.5. Відповідальність за порушення Правил , заподіяних неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники дитячих закладів.

13.6. Кошти, які стосуються порушників цих Правил (штрафи і відшкодування), зараховуються до місцевого бюджету селищної ради.

13.7. Керівникам підприємств, організацій, установ, учбових закладів та громадських організацій систематично проводити роз’яснювальну роботу з питань дотримання Правил в своїх колективах.

13.8. Оприлюднення тексту Правил та необхідності їх дотримання, проводити в громадських місцях (бібліотек, дошках оголошень, на сайті селищної ради та ін.).

ПЕРЕЛІК

порушень, за якими передбачена відповідальність згідно статті 152

 «Кодексу України про адміністративні правопорушення» застосовується  адміністративне стягнення  в виді штрафу

 

 

 

№ п/п

 

 

 

Найменування порушень

 

 

Порушення

статті

Правил

благоустрою

К – коефіцієнт ,

розрахунку штрафу до величини неоподаткованого мінімуму доходів (грн..)

для фізичних

осіб

для посадових

осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності

1 Будівництво та встановлення кіосків, павільйонів, лотків, огорож, парканів, палаток різного призначення без дозволу, що виданий Вишківською селищною радою у встановленому порядку 3.2. 20-80 50-100
2 Не забезпечення технічної справності і безпечності шляхів, тротуарів та інших твердих покрить, тимчасових споруд, а також малих форм архітектури, в тому числі торгово-побутових кіосків, павільйонів на зупинках автотранспорту, шляхових знаків, скульптур, обладнання дитячих ігрових та спортивних площадок, розміщених на територіях домоволодінь, парку, скверах та вуличних територіях. Малі архітектурні форми повинні утримуватись в задовільному стані, фарбуватися не рідше одного разу на рік. 3.3 20-80 50-100
3 Не проведення регулярної стрижки газонів та трав’яного покриву 3.6 20-80 50-100
4 Утримання фасадів будинків, споруд та огорожі в належному технічному стані. 3.7 20-80 50-100
5 Фарбування скульптурних зображень, пам’ятників, монументів без узгодження з Вишківською селищною радою 3.8 20-80 50-100
6 Перевезення вантажів (рідких та сипучих) на необладнаних та непристосованих для цього транспортних засобах, що призвело до забруднення території населеного пункту 3.9 20-80 50-100
7 Неутримання кришок колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття 3.10 20-80 50-100
8 Незабезпечення в районах зелених насаджень охоронну зону повітряних ліній електропередач та підземних інженерних мереж 3.11 20-80 50-100
9 При проведенні будівельних робіт в місцях загального користування, не встановлення огорожі місця виконання робіт та утримування її в належному технічному і санітарному стані, не встановлення інформаційних щитів із зазначенням виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номер телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію 3.13 20-80 50-100
10 Не прибирання відведеної та прийнятої будівельниками під забудову території, а також території навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м до здачі об’єкта в експлуатацію 4.5 20-80 50-100
11 Не прибирання територій в районах приватної забудови власниками нерухомого майна  та земельних ділянок в межах домоволодінь, включаючи кювети та тротуари до проїжджої частини вулиць 4.7 20-80 50-100
12 Не встановлення урн біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових приміщень, біля торгових палаток, павільйонів та інших споруд. Не утримання їх у належному естетичному, технічному стані та не звільнення їх від сміття у міру наповнення. 4.10 20-80 50-100
13 Не укладання об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форми власності, іншими юридичними особами, їх філіями, представництвами, відділеннями, фізичними-особами підприємцями  договорів на вивіз та знешкодження відходів та сміття з спеціалізованими організаціями 5.2 20-80 50-100
14 Вивіз рідких нечистот із дворових туалетів та вигрібних ям домоволодінь не спеціалізованим транспортом 5.5 20-80 50-100
15 При проведенні робіт, пов’язаних з розкопуванням ґрунту та/або дорожнього покриття, не відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття в термін, встановлений ордером 7.3 20-80 50-100
16 При проведенні земляних робіт:

-засипання землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, лотки, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуарів та прилеглих  кюветів;

–  псування існуючих споруд, зелених насаджень, елементів благоустрою, засобів регулювання дорожнього руху;

–  відкачування води із колодязів, траншей, котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

– залишання на проїжджій частині вулиць, тротуарів, газонів землі та будівельного сміття після закінчення робіт;

– займання площу для складування матеріалів, огородження території для проведення робіт більшу, ніж необхідно для даних робіт;

– захаращування проходів і проїздів у дворах, порушення нормального проїзду автотранспорту і руху пішоходів.

7.7 20-80 50-100
17 Розміщення об’єктів торгівлі, громадського харчування та послуг на територіях скверів, парків не у відповідності до чинного законодавства 8.9 20-80 50-100
18  Гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму у нічний час із 22 до 8 години у громадських місцях. У святкові  дні – цілодобово. 11.3 20-80 50-100
19 Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням піротехнічних засобів у межах населеного пункту без погодження уповноваженого органу місцевої ради, за винятком святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня. Кидання приведених в дію побутових піротехнічних виробів під ноги перехожих, із вікон та балконів, запуск феєрверків з дахів будинків, від яких можуть постраждати люди або майно. 11.6. 20-80 50-100
20 Складування на вулицях , кюветах та прилеглих територіях будівельних та інших матеріалів, розкопування вулиць. 12.1 20-80 50-100
21 Паркування автотранспорту на тротуарах, бордюрах, газонах та інших не встановлених для цього місцях. 12.2 20-80 50-100
22 Забруднення проїжджої частини вулиць колесами автотранспорту при перевезенні вантажів з забруднених територій , виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків. 12.3 20-80 50-100
23 Проводження на вулицях, площах, подвір’ях робіт по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж без відповідної дозвільної документації. Облаштування (будівництво) вигрібних ям на землях загального користування. 12.4 20-80 50-100
24 Витрушування одягу, килимів, інших речей у під’їздах та балконах багатоквартирних будинків, викидання  з балконів і вікон різних предметів. 12.5 20-80 50-100
25 Розклеювання оголошень, афіш на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях. 12.6 20-80 50-100
26 Засмічування  побутовими відходами (в тому числі сміття, трави, гілок, листя, снігу тощо) та виливання рідких відходів на  території селищної ради у невстановлених для цього місцях (у тому числі водоймах). 12.7 20-80 50-100
27 Проїзд у забрудненому одязі в громадському пасажирському транспорті. 12.8 20-80 50-100
28 Самовільне (без дозволу) встановлення (монтаж) рекламоносіїв 12.9 20-80 50-100
29 Спалювання сміття, опалого листя, побутових, промислових та інших відходів на території підприємств, домоволодінь, парків, скверів , забруднення їх хімічними та іншими розчинами. 12.10 20-80 50-100
30 Затоптування   газонів, зривання квітів, гілок дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших місцях загального користування 12.11 20-80 50-100
31 Заїзд автотранспорту, (крім транспорту спеціального призначення), до місць масового відпочинку – парків, скверів, заповідних зон. 12.12 20-80 50-100
32 Скидання  сміття, відходів на території населеного пункту, обабіч доріг, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в лісосмугах, зелених насадженнях та місцях масового відпочинку громадян 12.13 20-80 50-100
33 Зливання в каналізацію або річки виробничих та побутових стоків, нафтопродуктів,  сміття, піску та іншого. 12.14 20-80 50-100
34 Пересування вулицями населеного пункту (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, підчас снігових очисток. 12.15 20-80 50-100
35 Заправка, миття, ремонт автомобілів та інших транспортних засобів на берегах річок, озер та штучних водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, біля криниць та водорозбірних колонок. 12.16 20-80 50-100
36 Перекривання  вулиць, шляхів до будівель, житлових будинків та споруд без погодження з органами ДАІ, місцевою радою та відповідними  структурами  транспорту, енергетики і зв’язку 12.17 20-80 50-100
37 Складування на вулицях і газонах населеного пункту будівельних матеріалів, цегли, труб, піску, ґрунту, щебеню, органічних добрив, кормів для худоби, будівельного сміття, палива та інших будівельних і побутових відходів 12.18 20-80 50-100
38 Вирубування і ламання дерев й кущів на прибудинкових територіях, вулицях, парках , скверах, у прибережних смугах, місцях відпочинку, на туристичних базах та лісопарковій зоні 12.19 20-80 50-100
39 Знесення  аварійних та сухостійних насаджень без дозволу  служби  по контролю за благоустроєм населеного пункту. 12.20 20-80 50-100
40 Самовільне насаджування по узбіччю   вулиць та в кюветах  дерев та кущів, що можуть заважати дорожньому руху та повітряним лініям електропередач 12.22 20-80 50-100
41  Зберігання та застосування у прибережних захисних смугах пестицидів і добрив, мийки та обслуговування транспортних засобів і техніки, організація звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів,   скотомогильників, полів фільтрації тощо. 12.23 20-80 50-100
42 Встановлення на будинкових територіях багатоквартирних будинків без відповідного дозволу гаражів, підсобних споруд (сарайчиків, комірок, складів та інше. ) та самовільне розбивання грядок для вирощування  городини у не відведених місцях,   встановлюючи  огорожі з підсобних непридатних для цього матеріалів 12.24 20-80 50-100
43 Несанкціоноване переобладнування балконів, та самовільне проведення добудови в багатоквартирних житлових будинках. 12.25 20-80 50-100
44 Утримання в неналежному стані (не прибирання, засмічення та захаращення)  територій  приватної забудови  їх власниками в межах земельних ділянок, включно з  прилеглими територіями. 12.26 20-80 50-100
45 Випасання худоби та птиці у не відведених для цього місцях 12.26. 20-80 50-100
46 Торгування  у не встановлених для цього місцях. 12.27 20-80 50-100

Розрахунок стягнень в виді штрафів за порушення Правил благоустрою здійснюється за формулою:           С = А х К,                де  С – розмір стягнення,

А – розмір неоподаткованого мінімуму громадян,

К – коефіцієнт, що застосовується до одного виду

порушення.

 

Порушники вимог цих Правил крім  притягнення  до адміністративної відповідальності згідно діючого законодавства України в виді сплати штрафу, зобов’язані в повному обсязі відшкодовувати збитки, завдані об’єкту благоустрою.

 1. Відшкодування збитків

Відшкодування збитків, завданих територіальній громаді , об’єктам благоустрою при порушенні Правил благоустрою  обраховується за такою методикою:

Порушення

статті

Правил

благоустрою

 

Найменування порушень

 

Обчислення шкоди

1 12.1 Складування на вулицях , кюветах та прилеглих територіях будівельних та інших матеріалів, розкопування вулиць.

 

Згідно калькуляції на на погрузочні роботи  та вивезення заскладованих матеріалів
 2 12.10 Спалювання сміття, опалого листя, побутових, промислових та інших відходів на території підприємств, домоволодінь, парків, скверів , забруднення їх хімічними та іншими розчинами. Застосовуються затверджені постановою КМ Україні від 28.12.2001 р. №1789 такси: для обчислення розміру шкоди, заподіяної внаслідок використання не за призначенням парків, скверів…: за розведення багаття та за випалювання рослинності( за 1 кв. м. площі).
3 12.14 Скидання  сміття, відходів на території населеного пункту, обабіч доріг, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в лісосмугах, зелених насадженнях та місцях масового відпочинку громадян. Розмір нанесеної шкоди обраховується множенням встановленого розміру плати за вивезення 1 куб.м. побутових  відходів (що діє в даному населеному пункті.) на коефіцієнт та множиться на об’єм , якщо об’єм, викинутих відходів більший, ніж 1 куб.м. Розмір визначається за формулою:

Рв.шк = Рв.пл х К хов, де

Рв.шк – розмір відшкодування шкоди

Рв.пл – встановлений розмір плати за вивезення 1 куб.м відходів;

К – коефіцієнт;

Ов – обєм  в м. куб.

При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовується коефіцієнт – 2-5.

4 9.17 Заправка, миття, ремонт автомобілів та інших транспортних засобів на берегах річок, озер та штучних водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах, біля криниць та водорозбірних колонок. Розмір відшкодування шкоди обраховується шляхом помноження середньої вартості миття 1 автомобіля у авто мийних салонах (24 грн.) на коефіцієнти (1-10). При здійсненні правопорушення вперше застосовується коефіцієнт – 1. При повторних правопорушеннях застосовуються коефіцієнти – 2-10, в залежності від частоти повторюваності порушення. При чому, до відповідальності притягуються, як власник автомобіля, який створив факт правопорушення, маючи можливість скористатися послугами авто мийок, які спеціалізуються на наданні даного виду послуг, так і громадян, які здійснюють миття автомобіля.
5 12.22 Самовільно, без дозволу власника (землекористувача), висаджування дерев, кущів, облаштування газонів та городів, якщо це не передбачалося проектом благоустрою і суперечить будівельним нормам і правилам а також створює перешкоди для безпеки дорожнього руху та повітряним лініям електропередач Згідно калькуляції на проведення робіт по видаленні насаджень ,що заважають дорожньому руху, або стоку води з кюветів
 6 9.23  Зберігання та застосування у прибережних захисних смугах річок та водойм пестицидів і добрив,  організація звалищ сміття, гноєсховищ, накопичення побутових та промислових відходів, будівельних матеріалів,   скотомогильників, полів фільтрації у таких зонах тощо. Розмір відшкодування шкоди обраховується згідно Наказу Міністерств охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. №171 із залученням  відділу екологічного контролю. Крім того  правопорушенням сплачується вартість обстеження місця події, яка обраховується згідно затвердженої калькуляції та вартість здійснення заходів для локалізації осередку забруднення  та ліквідації його наслідків згідно калькуляції, обрахованої окремо для кожного випадку.
7 12.26 Утримання в неналежному стані (не прибирання, засмічення та захаращення)  територій  приватної забудови  їх власниками в межах домоволодінь , включно з  прилеглими до території вуличними кюветами. Згідно калькуляції на проведення робіт по очистці

ділянки прилеглого захаращеного кювету.

 

 

 

 

 

 

 

     Вишківський селищний голова                                                                           Я.І.Гайович